Уебрикс Демо

Начало » Услуги

Услуги

Ендопротезиране на колянна става


Ендопротезирането на колянна става е една от най-честите и най-успешни ортопедични операции. След смяната на увредената става с изкуствена болката изчезва, движенията се възстановяват и можете отново да извършвате нормалните дейности от ежедневието.

 

При тотално ендопротезиране се извършва заместване на цялата става. След операцията болните възстановяват движенията в увредената става и подобряват  значително качеството си на живот.

 

Уникондилно (частично ендопротезиране, миниинвазивно ендопротезиране) ендопротезиране на колянна става – операция, целяща максимално запазване на функцията на колянната става. Сменя се само засегната част на хрущяла. Минимална оперативна намеса, запазваща биомеханиката на колянната става.

Ендопротезиране на тазобедрена става


Ендопротезирането на тазобедрена става е една от най-честите и най-успешни ортопедични операции. След смяната на увредената става с изкуствена болката изчезва, движенията се възстановяват и можете да извършвате отново нормалните дейности от ежедневието.

Миниинвазивно ендопротезиране


Това е оперативна техника с минимална увреда на тъканите. Миниинвазивно означава, че под самата кожа хирургът е работил щадящо за тъканите, с по-малка травма на околните анатомични структури, което води до по-бързо възстановяване на пациента. Поради това, че не травмира мускулатурата на пациента, дава възможност за много по-бързо възстановяване след операцията. Пациентите се изправят на следващият ден и започват да ходят без помоща на патерици или с минимална опора и без чужда помощ.

 

Ревизионно ендопротезиране


Ревизионното протезиране (смяна на ендопротеза) е една от най-сложните ортопедични операции. Костната загуба и костните дефекти са определящи фактори при избора на ревизионна ендопротеза и оперативна техника за смяна на изкуствената става. Добрата хирургична техника и изборът на подходящ ревизионен имплант са от изключително значение за постигане на краен успех след операцията.

Комплексни случаи


Псевдоартроза на тибия (несрастване на подбедрица, голям пищял), счупвания, несраствания след фрактури - лечение с остеопластика (костен присадък, костна трансплантация), стимулация на костното срастване.

Съхраняващи операции


Висока тибиална остеотомия при гонартроза (остеотомия на подбедрицата). Запазва функцията на ставата и отлага евентуално тотално (цялостно) ендопротезиране на колянна става.

Фрактури


Оперативно лечение (остеосинтеза) на фрактури - вътреставни фрактури на дистален радиус (счупване на китка), фрактура на хумерус (счупване на рамо), счупване на колянна става.

Предоперативно планиране на операция


Предоперативното планиране на оперативната интервенция спомага за гладко и точно протичане на операцията и постигане на желания оптимален резултат. На планиране подлежат всички ортопедични операции.