Уебрикс Демо

Начало » Рехабилитация » След тазобедрено ендопротезиране

След тазобедрено ендопротезиране

 

Движения


Тъй като дегенеративните ставни заболявания обикновено прогресират ендопротезирането е избор, когато консервативното лечение не постига желания резултат.

Първоначалните грижи за раната след операцията изискват оперативният разрез да се поддържа чист и сух поне две седмици след сваляне на конците. През първите два месеца трябва да се спазват и известни мерки за да не настъпи изкълчване на ендопротезата:

  • Без максимално свиване в ставата (като напр. сядане на тоалетна или нисък стол)
  • Ставането от легнало в изправено положение трябва да се извършва много внимателно
  • Влизането или излизането от лек автомобил трябва да става много внимателно.
  • Пациентите трябва да избягват кръстосването на краката си, тъй като това може да доведе до изкълчване на ставата.
  • Вдигането на тежести или продължителното изкачване на стълби трябва да се избягват.

 

Упражненията след операцията целят да се възстанови мускулната сила и баланс. Повечето пациенти ходят с патерици или проходилка около 2 месеца след операцията. Пълното възстановяване на мускулната функция, нормализиране на походката и подобряването на качеството на живот изискват период от 6 до 9 месеца. Обезболяването обикновено настъпва веднага след операцията

Проследяване


Поради това, че новата тазобедрена става е изкуствена е необходимо периодичното явяване на контролен преглед. Повечето ортопеди препоръчват преглед веднъж годишно за да се контролира състоянието на костта и износването на ендопротезата. Обикновено прегледът от ортопед и рентгенографското изследване установяват състоянието на изкуствената става. Периодичните прегледи могат да предотвратят последиците от усложнения като разхлабване, износване или фрактура около ендопротезата.

ВАЖНО: 

По-долу са описани няколко начина за движения, които трябва да извършвате след като сте прекарали операция на тазобедрената става. Обсъдете тези техники с вашия лекар-ортопед, преди да ги прилагате. Вашият рехабилитатор може да промени някои от тези техники в зависимост от вашето състояние (например: възраст, тегло и операция). Използвайте техники, които са препоръчани от Вашия лекар или терапевт.

 

 

Ставане от леглото


Стъпка  1

Ставайте от леглото, от една и съща страна. Това е страната на оперирания крак. Вашият лекар или рехабилитатор ще ви покажат как да движите краката правилно и ще ви помогнат в първите няколко опита, докато сте в болницата.

 

 

 

 

 

 

Стъпка  2

За завъртане на тялото в леглото използвайте помощта на лактите. Дръжте тялото си и краката изправени. Не се разрешава завъртане на оперирания крак.

 

 

 

 

 

 

 

Стъпка  3

Преместете неоперирания крак така, че да застане на ръба на леглото. През това време запазете положението на оперирания крак изправено. Дръжте се   за  проходилката   си   за   опора.   Не се  навеждайте  напред.

 

 

 

Сядане


 

 

Стъпка  1

Сядайте на столове снабдени с подлакътници, с високи седалки и изправени облегалки. Избягвате ниски столове. Трябва да почувствате с краката си седалката преди да седнете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стъпка  2

Отпуснете ръцете си от проходилка върху подлакътниците, като запазвате позицията на оперирания крак прав и напред.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стъпка  3

Седнете плъзгайки се в стола си. Бавно сгънете оперирания крак като остава тъп ъгъл между него и тялото. Практикувате тази техника и когато използвате тоалетна.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходене


Щом можете устойчиво да стоите с помощта на проходилка, можете да направите и своите първи стъпки. В началото товарете по-малко оперирания крак. Вашият лекар ще Ви каже кога да стъпване по-силно на него.
 
 

Стъпка  1

Стъпка  2

Стъпка  3

Поставете  проходилката

Облегнете  се  на

Вдигнете  проходилка

на  известно  разстояние  от

проходилкатас

нагоре  (ако  не  е  с

вас  и  се  дръжте  здраво  с

цялото  си  тегло.

колела).  Не

двете  ръце.  Дръжте

Направете  стъпка

забравяйте  да

тазобедрената  става

напред  с  оперирания            поставите  и  четирите

изправена  и  направете

крак.  Внимавайте  да й          крака  на  пода  преди

стъпка  с  неоперирания

не  се  спънете  в

да  преместите  тялото

крак  в  центъра  на

краката  на

си  напред.  Повторете

проходилката.  Избягвайте въртене 

на  оперираната страна

проходилката.

движенията.

 

   

                                   

 

Патерици


След като мускулите ви укрепнат и са достатъчно силни, Вашият лекар може да Ви препоръча да използвате патерици. Вашият рехабилитатор ще ви даде насоки в каква степен и колко дълго може да ходите. При използване на патерици, Вашето тегло трябва да пада върху дланите Ви, а не върху мишници Ви. Вашият лекар ще ви кажа до колко можете да натоварвате оперирания крак.

 

Стъпка  1

Стъпка  2

Стъпка  3

С  патерици  застанете

Преместете

Гледайте  напед,

здраво  на  място,  като

оперирания  крак  и

направете  първа  стъпка

натискате  върху

двете  патерици

през  патерици  с

дланите  на  ръцете  си,

напред  едновременно.  оперирания  крак,

а  не  си  върху

 

последван  от

мишниците.

 

неоперирания.

 

 

                     

 

Стълби


 

Слизане  по  стълби  с  патерици

 

Поставете патериците и оперирания си крак върху долното стъпало. Използвайте патериците за баланс като преместите и оперирания крак на долното стъпало. В началото, може да поискате някой да ви помогне в първите няколко опита.

 

 

 

 

 

 

 

 

Изкачване  по  стълби  с  патерици

 

Стойте с вашите патерици изправен до стълбите и вдигнете неоперирания крак като го поставите върху стъпалото. Използвайки патериците си и неоперирания крак се повдигнете. Сега вдигнете оперирания крак и го поставете до здравия върху стъпалото. Може да поискате някой да ви помогне при първите няколко опита докато свикнете.


 

Избягвайте рисковите движения


След тазобедрено ендопротезиране има движения, които са опасни за новата става. При тях може да се получи изваждане (луксация) на ставата. Лекуващият Ви лекар ще Ви научи кои движения да избягвате. Някои от най-рисковите сред тях са:

 

Не  позволявайте  на  коляното  да

Напротив,  сядайте  с  двата

преминава  средната  линия  на  тялото

крака

на  пода,  с  разтворени

Ви.  Не  кръстосвайте  краката.

около

10-15см  колене.

НЕ!

 

                    ДА

                                                                               

 

Завъртане


Не  завъртайте  оперирания  крак   навътре. По-добре  включете  при въртенето  двата  крака и тялото си.

 

 

         

 

НЕ!                                                                         ДА

                                            

 

 

 

Навеждане напред


Не  се  навеждайте  под  талията.  Ъгълът Когато  се  налага  навеждане  помежду  тялото  и  бедрото  трябва  да  е     добре  използвайте  някакво повече  от  900.                                     

 

 

 

НЕ!                                                                         ДА

                               

« 1 2 »